Vergeving

Toen brachten de wetsleraren  en de farizeeën een vrouw bij Jezus. De had met een andere mans geslapen, en dat was ontdekt. De wetsleraren en de farizeeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw heeft met een andere man geslapen, en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo’n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel?’ 

 

De wetsleraren en de farizeeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen. Want dan konden ze hem aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het zand. De wetsleraren en de farizeeën bleven hun vraag herhalen. Toen keek Jezus op en zei: ‘Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerst een steen naar de vrouw gooien.’ Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in het zand. Toen liepen de mensen één voor één weg, de leiders van het volk eerst. Jezus bleef alleen achter met  de vrouw die bij hem gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen haar: ‘Waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld?’ De vrouw zei: Nee, Heer, niemand.’ Toen zei Jezus: ‘Ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis, en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer.

-----------------------------

Als ik dit verhaal lees dan krijg ik het gevoel dat deze vrouw veranderd. Dat ze twee kanten kent. Na dat al haar zonde zijn vergeven wordt ze rustig en kalm. Daarom zijn er in dit beeld twee vrouwen verwerkt. Twee vrouwen die het hoofd boven water  proberen te houden. 

Amen vergeving

"Door liefde kun je elkaar veel foute vergeven."