Tijd

Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.

Een tijd om te huilen, en een tijd om te lachen. 
Een tijd om verdriet te hebben, en een tijd om te dansen. 

Een tijd om iemand te omhelzen, en een tijd om afstand te houden.


Een tijd om iets los te scheuren, en een tijd om iets heel te maken. 
Een tijd om stil te zijn, en een tijd om te praten.

-----------------------------

Een tekst en een beeld dat perfect past bij deze corona tijd, maar tegelijkertijd ook tijdloos is. In dit beeld laat ik zien hoe de tijd stil komt te staan en hoe we overspoeld worden door stilte, verdriet, angst of juist door rust. Hoe er uit stilstand iets moois kan groeien maar te gelijkertijd hoe angstaanjagend en overrompelend kan zijn.

"Een tijd om iemand te omhelzen, en een tijd om afstand te houden.'