ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van AMEN Producties zijn van toepassing op alle producten en diensten. Door te bestellen en te betalen geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden. 
 behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor een geplaatste bestelling geldt dat de algemene voorwaarden ten tijde van de bestelling van toepassing zijn.

Afbeeldingen
AMEN Producties  heeft de grootste zorg besteed aan de afbeeldingen op de website. Toch kan het voorkomen dat de geleverde artikelen qua kleur (iets) afwijken van de op de website getoonde foto’s.  

AMEN Producties is niet aansprakelijk voor de verschillen tussen de foto’s en de werkelijkheid. 
AMEN Producties is rechtmatig eigenaar van alle afbeeldingen op deze website, die in het bezit zijn van AMEN Producties, met uitzondering gebruikte stock-foto's. Misbruik van deze afbeeldingen kan leiden tot juridische stappen.

Prijzen en voorraad
De prijzen op de site van AMEN Producties zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld. De prijs die is gesteld ten tijde van de bestelling blijft gehandhaafd en zal niet worden verhoogd. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen en voorraadverschillen voorbehouden.

Verzendkosten
De bezorging wordt veelal verzorgd door PostNL, met het tarief van €6,50 per pakket per adres. In deze prijs zijn inpak- en verpakkingskosten opgenomen.

Betaling
Betaling geschiedt middels vooruitbetaling op de website naar IBAN NL76 ASNB 8832 7968 05 t.n.v. AMEN Producties en het ordernummer of via iDEAL. Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen gefabriceerd en verzonden.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan AMEN Producties zijn voldaan.

Privacy
AMEN Producties zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. AMEN Producties zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend bij hoge uitzondering aan derden ter beschikking stellen wanneer dit nodig is voor het vervaardigen van een persoonlijk product.

Annulering van een bestelling
Een annulering van een bestelling dient schriftelijk, onder vermelding van uw naam en ordernummer, via email [email protected] kenbaar gemaakt te worden. Annuleert u de bestelling nadat de bestelling aan u verzonden is, dan komen de retourneringskosten volgens Wet Kopen op Afstand voor de klant.
De verzendkosten bij retourneren en het risico voor het terugsturen zijn voor uw rekening. U krijgt bij annuleren, indien u reeds betaald heeft, uw geld binnen 14 dagen teruggestort exclusief verzendkosten en exclusief eventuele kosten voor Ideal.
Voor het terugbetalen bij een annulering van reeds betaalde bedragen heeft AMEN Producties uw bankrekeningnummer nodig. Het rekeningnummer dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling aan AMEN Producties is voldaan.

Retourzendingen
Indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 14 werkdagen na levering te retourneren, volgens de wet Koop op Afstand. De bestelling dient in dat geval ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal AMEN Producties niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren. Al betaalde bedragen worden binnen 14 dagen geretourneerd. Wilt u iets retour zenden, stuur dan vooraf een e-mail naar [email protected] met de reden van retour zenden. Vermeld het bank- of gironummer waar AMEN Producties het bedrag naar over kan maken. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Niet aangemelde retourzendingen worden niet door AMEN Producties gecrediteerd.

Klachtenafhandeling
AMEN Producties streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt AMEN Producties daar graag van op de hoogte gebracht. AMEN Producties zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen.

Elektronische communicatie
AMEN Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve prijzen als gevolg van typefouten, serverproblemen, storingen of virussen. Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is AMEN Producties niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
De producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. AMEN Producties is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door AMEN Producties geleverd artikel. U dient altijd kennis te nemen van, en zich te houden aan, de gebruiksaanwijzingen behorende bij de artikelen. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle rechtsbetrekkingen tussen AMEN Producties en u als klant is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer. De levering van de producten worden veelal uitbesteedt aan PostNL. AMEN Producties zal ervoor zorgdragen dat de bestelling, degelijk verpakt, in 5 tot 8 werkdagen wordt verzonden, nadat de volledige betaling is geschiedt (tenzij anders vermeldt in de offerte of als ten minste 1 product van uw bestelling een langere levertijd heeft, zoals omschreven bij de productomschrijving van het product in de webwinkel). Alle producten worden in één zending geleverd. De levertijd is een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verleend. De levering zal doch uiterlijk binnen 30 dagen (volgens de wet kopen op afstand) plaatsvinden. AMEN Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd uitvoeren van de diensten van PostNL.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam: AMEN Producties 
Straatnaam: Polderdreef 79
Postcode: 2911PC
Woonplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel
Kamer van koophandel nummer: 88453049
BTW nummer: NL004607577B59
Rekening nummer AMEN Producties: NL76 ASNB 8832 7968 05

©2023 AMEN Producties