ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Laura Haspels zijn van toepassing op alle producten en diensten. Door te bestellen en te betalen geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden. 
Laura Haspels behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor een geplaatste bestelling geldt dat de algemene voorwaarden ten tijde van de bestelling van toepassing zijn.

Afbeeldingen
Laura Haspels heeft de grootste zorg besteed aan de afbeeldingen op de website. Toch kan het voorkomen dat de geleverde artikelen qua kleur (iets) afwijken van de op de website getoonde foto’s. Laura Haspels is niet aansprakelijk voor de verschillen tussen de foto’s en de werkelijkheid.

Prijzen en voorraad
De prijzen op de site van Laura Haspels zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld. De prijs die is gesteld ten tijde van de bestelling blijft gehandhaafd en zal niet worden verhoogd. De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen en voorraadverschillen voorbehouden.

Verzendkosten
De bezorging wordt veelal verzorgd door PostNL, met het tarief van €6,50 per pakket per adres. In deze prijs zijn inpak- en verpakkingskosten opgenomen.

Betaling
Betaling geschiedt middels vooruitbetaling op de website naar Rabo rekeningnummer NL08 RABO 0327 1970 13 t.n.v. Laura Haspels en het ordernummer of via iDEAL. Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde artikelen gefabriceerd en verzonden.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan Laura Haspels zijn voldaan.

Privacy
Laura Haspels zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Laura Haspels zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend bij hoge uitzondering aan derden ter beschikking stellen wanneer dit nodig is voor het vervaardigen van een persoonlijk product.

Annulering van een bestelling
Een annulering van een bestelling dient schriftelijk, onder vermelding van uw naam en ordernummer, via email info@amendesign.nl kenbaar gemaakt te worden. Annuleert u de bestelling nadat de bestelling aan u verzonden is, dan komen de retourneringskosten volgens Wet Kopen op Afstand voor de klant.
De verzendkosten bij retourneren en het risico voor het terugsturen zijn voor uw rekening. U krijgt bij annuleren, indien u reeds betaald heeft, uw geld binnen 14 dagen teruggestort exclusief verzendkosten en exclusief eventuele kosten voor Ideal.
Voor het terugbetalen bij een annulering van reeds betaalde bedragen heeft Laura Haspels uw bankrekeningnummer nodig. Het rekeningnummer dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling aan Laura Haspels is voldaan.

Retourzendingen
Indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 7 werkdagen na levering te retourneren, volgens de wet recht koop op afstand. De bestelling dient in dat geval ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Laura Haspels niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde restitueren. Al betaalde bedragen worden binnen 14 dagen geretourneerd. Wilt u iets retour zenden, stuur dan vooraf een e-mail naar info@amendesign.nl met de reden van retour zenden. Vermeld het bank- of gironummer waar Laura Haspels het bedrag naar over kan maken. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Niet aangemelde retourzendingen worden niet door Laura Haspels gecrediteerd.

Klachtenafhandeling
Laura Haspels streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt Laura Haspels daar graag van op de hoogte gebracht. Laura Haspels zal altijd proberen om, indien u onverhoopt niet tevreden bent over het geleverde product of over onze service, dit in goed onderling overleg met u op te lossen.

Elektronische communicatie
Laura Haspels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve prijzen als gevolg van typefouten, serverproblemen, storingen of virussen. Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Laura Haspels niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
De producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. Laura Haspels is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Laura Haspels geleverd artikel. U dient altijd kennis te nemen van, en zich te houden aan, de gebruiksaanwijzingen behorende bij de artikelen. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Laura Haspels en u als klant is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer. De levering van de producten worden veelal uitbesteedt aan PostNL. Laura Haspels zal ervoor zorgdragen dat de bestelling, degelijk verpakt, in 5 tot 8 werkdagen wordt verzonden, nadat de volledige betaling is geschiedt (tenzij anders vermeldt in de offerte of als ten minste 1 product van uw bestelling een langere levertijd heeft, zoals omschreven bij de productomschrijving van het product in de webwinkel). Alle producten worden in één zending geleverd. De levertijd is een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verleend. De levering zal doch uiterlijk binnen 30 dagen (volgens de wet kopen op afstand) plaatsvinden. Laura Haspels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd uitvoeren van de diensten van PostNL.

Bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam: Laura Haspels 
Straatnaam: Middelland 42a
Postcode: 2931AL
Woonplaats: Krimpen aan de Lek
Kamer van koophandel nummer: 70838917
BTW nummer: NL229776371B01
Rekening nummer Laura Haspels: NL08 RABO 0327 1970 13

©2019 Laura Haspels